OUG nr. 7-1996 - privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare

OUG nr. 7-1996 - privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare

Detalii

Categorie
Articole casa si gradina
Modificat
acum 2 ani si 1 saptamana
Vizualizari
11944

Voteaza & Distribuie

Prezentare

Art. 1.
1. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins: \"Art. 3. Se infiinteaza Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Administratiei Publice, prin reorganizarea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie din subordinea Guvernului si prin preluarea activitatii privind cadastrul agricol si organizarea teritoriului agricol de la Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor.

In fiecare judet si in municipiul Bucuresti se organizeaza oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie, ca serviciu public descentralizat al Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, cu personalitate juridica, prin reorganizarea actualelor oficii judetene de cadastru, geodezie si cartografie si a oficiilor de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol, care se desfiinteaza.

\" Se infiinteaza Institutul de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie si Cartografie in subordinea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, ca institutie publica cu personalitate juridica, prin reorganizarea Institutului de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Cadastru si a Institutului de Cadastru si Organizarea Teritoriului Agricol, care se desfiinteaza.\"

2. Alineatul 1 al articolului 4 va avea urmatorul cuprins: \"Ministerele, alte institutii centrale de stat, regiile autonome si alte persoane juridice organizeaza cadastrul de specialitate in domeniile: forestier, apelor, industrial, extractiv, imobiliar-edilitar, transporturilor, turismului, zonelor naturale protejate si construite, celor cu risc ridicat de calamitati naturale ori supuse poluarii si degradarii si altele.\"

3. Dupa litera h) a articolului 5 se introduc literele i) si j) cu urmatorul cuprins: \"i) intocmeste lucrarile de cadastru agricol si organizeaza sistemul informational al teritoriului agricol; \"j) organizeaza, coordoneaza si executa masuratorile pentru punerea in posesie a titularilor prevazuti de Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Legea 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii 169/1997.\"

4. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins: \"Art. 9. Finantarea activitatii Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si a Institutului de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie si Cartografie se asigura din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat. Veniturile extrabugetare ale Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si ale Institutului de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie si Cartografie sunt cele prevazute de reglementarile actuale in vigoare pentru Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si pentru Institutul de Cadastru si Organizarea Teritoriului Agricol.\"

5. Articolul 17 va avea urmatorul cuprins: \"Art. 17. Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie este imputernicit sa execute lucrarile geotopografice, de cadastru si cartografie, direct sau prin persoane fizice sau juridice autorizate.\" 6. Articolul 69 se abroga. 7. Articolul 71 va avea urmatorul cuprins: \"Art. 71. Informatiile cuprinse in cadastrul general si publicitatea imobiliara si in cadastrele de specialitate reprezinta bun proprietate publica a statului.

Aceste informatii sunt accesibile celor interesati, cu exceptia cazurilor privind siguranta nationala sau alte cazuri reglementate prin lege. Institutiile si autoritatile administratiei publice centrale si locale au acces gratuit la informatiile prevazute la alin. 1 pentru indeplinirea atributiilor stabilite prin actele normative de organizare si functionare sau prin alte reglementari, iar persoanele fizice si juridice private le pot solicita si obtine contra cost.\"

Art. 2.
Organizarea si functionarea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si a unitatilor subordonate se aproba prin hotarare a Guvernului in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, la propunerea Ministerului Administratiei Publice. Patrimoniul aferent activitatii de cadastru, geodezie si cartografie al oficiilor judetene de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol si cel al Institutului de Cadastru si Organizarea Teritoriului Agricol, impreuna cu bazele de date cadastrale se preiau in totalitate de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si, respectiv, de Institutul de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie si Cartografie, pe baza de protocol de predare-preluare, in termenul stabilit prin hotararea Guvernului prevazuta la alin. 1.

Art. 3.
Prevederile prezentei ordonante de urgenta intra in vigoare incepand cu data de 1 iulie 2001.

Art. 4.
Corespunzator sarcinilor preluate se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca modificari in structura bugetului de stat pe anul 2001 si, respectiv, in structura bugetelor Ministerului Administratiei Publice si Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, potrivit anexei care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 5.
Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor va prezenta spre aprobare Guvernului noua structura organizatorica in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta, in termen de 30 de zile de la data publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 6.
In subordinea consiliilor locale ale comunelor, oraselor si municipiilor se vor infiinta servicii comunitare de cadastru si agricultura incadrate cu personal specializat ingineri agronomi, horticoli, zootehnisti, medici veterinari, operatori insamantatori si alti specialisti, dupa caz.

Art. 7.
In termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie va revizui intregul sistem de norme si instructiuni tehnice in vigoare, pentru corelarea acestora cu dispozitiile prezentei ordonante de urgenta si pentru realizarea delimitarii stricte intre atributiile cadastrului general si cele privind cadastrele de specialitate.

Filtre

Categorie articol: Legi