Anunt Diamant Timisoreni.ro - publicitate online

Oferim publicitatea online prin intermediul site-urilor: timisoreni.ro, ​bucuresteni.ro, ​aradeni.ro, ​roportal.ro, ​clujeni.com, ​ghid-constructii.ro etc. si suport clientului pentru o promovara de calitatea in mediul online si SEO
https://www.timisoreni.ro/site/publicitate/

Legea nr. 76/1994 -pentru modificarea si completarea Legii nr. 85/1992

Legea nr. 76/1994 -pentru modificarea si completarea Legii nr. 85/1992

Detalii

Categorie
Articole casa si gradina
Modificat
acum 3 ani si 1 luna
Vizualizari
7809

Voteaza & Distribuie

Prezentare

Art. 1. Legea nr. 85/1992 privind vinzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitatilor economice sau bugetare de stat se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 alineatele 2 si 3 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Sint exceptate de la prevederile alin. 1 locuintele care depasesc suprafetele maxime prevazute in actele normative in baza carora s-au executat locuintele din fondurile statului si din fondurile unitatilor economice si bugetare de stat, precum si cele care prezinta, la data vinzarii, finisaje superiore echivalente unor lucrari de arta sau ornamentale deosebite sau care beneficiaza de dotari speciale cum ar fi: piscina, sauna, sera, crama, bar-vinoteca, camera frigorifica sau altele asemenea.
De asemenea, sint exceptate locuintele de protocol care au servit sau servesc demnitarilor sau altor persoane alese sau numite in functii drept locuinte pe durata exercitarii functiei, chiar daca acestea sint scoase ulterior din evidenta locuintelor de protocol."

2. Articolul 2 alineatul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Fac exceptie de la prevederile alin. 1 locuintele, in curs de executie care trec, prin protocol, fara plata, in patrimoniul Parlamentului Romaniei, Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne, Serviciului Roman de Informatii, Serviciul de Protectie si Paza, Ministerului Justitiei - Directia generala a penitenciarelor, precum si cele pe care acestea le construiesc prin planuri proprii de investitii sau le achizitioneaza folosind alocatii bugetare care se asigura in acest scop. Aceste locuinte sint supuse regimului locuintelor prevazute la art. 1 alin. 3."

3. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "ART. 4 - Garajele construite din fondurile statului sau din fondurile unitatilor economice sau bugetare de stat pot fi cumparate de titularii contractelor de inchiriere, fara licitatie.
Pretul de vinzare al acestor spatii se stabileste la valoarea de circulatie de la data vinzarii."

4. La articolul 7, dupa alineatul 1 se introduc doua alineate, cu urmatorul cuprins: "De asemenea vor fi vindute la cerere, in conditiile prevederilor alin. 1 si cu respectarea dispozitiilor art. 1 alin. 3, titularilor de contracte de inchiriere si locuintele care inainte de 6 august 1945 au apartinut institutiilor de stat, regiilor autonome si societatilor cu capital de stat care si-au incetat existenta dupa aceasta data sau, dupa caz, au devenit, prin reorganizare, unitati economice sau bugetare de stat.
Evaluarea si vinzarea locuintelor prevazute la alin. 1 si 2 si la art. 1 alin. 1, pentru care nu s-au incheiat contracte de vinzare-cumparare pina la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se vor face in conditiile Decretului-lege nr. 61/1990 si ale prezentei legi, completate cu prevederile referitoare la coeficientii de uzura din Decretul nr. 93/1977, la un pret indexat in functie de cresterea salariului minim brut pe tara la data cumpararii, fata de cel existent la data intrarii in vigoare a Legii nr. 85/1992."

5. Actualele alineate 4 si 5 ale articolului 7 se modifica si se inlocuiesc cu trei alineate, avind urmatorul cuprins: "Locuintele de interventie, in sensul prezentei legi, sint cele destinate cazarii personalului unitatilor economice sau bugetare care, prin contractul de munca, indeplinesc activitati sau functii ce necesita prezenta, permanenta sau in caz de urgenta, in cadrul unitatilor. Aceste locuinte nu se vind. Unitatile economice sau bugetare pot sa detina si sa contruiasca din fonduri proprii locuinte de serviciu, destinate inchirierii salariatilor acestora, cu contract de inchiriere accesoriu la contractul de munca. Modul de administrare si eventuala instrainare a acestor locuinte se vor stabili de consiliile de administratie, respectiv de conducerile unitatilor. Locuintele de serviciu din mediul rural, destinate personalului medical, didactic, altor specialisti sau personalului Ministerului de Interne, nu se vind."

6. Articolul 9 alineatul 3 se abroga.

7. Articolul 10 alineatele 3 si 4 se modifica si vor avea urmatorul cuprins "Dreptul de proprietate prevazut la alin. 1 se dobindeste si asupra terenului aferent cladirii, asa cum a fost determinat prin autorizatia de construire sau fisele tehnice de masuratori terenului aferent cladirii. Pentru persoanele care dobindesc locuinte in conditiile Decretului-lege nr. 61/1990 si ale prezentei legi, atribuirea terenului se face in conditiile art. 35 alin. 2 din Legea nr. 18/1991."

8. Articolul 11 alineatul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Familia, in intelesul reglementat prin dispozitiile art. 15 alin. 2 din Legea nr. 5/1973, care detine mai multe locuinte cu chirie, poate cumpara, in conditiile prezentei legi si ale Decretului-lege nr. 61/1990, doar o singura locuinta."

9. Articolul 12 alineatul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Sumele incasate din avans si din ratele lunare ale pretului pentru locuinte construite din fondurile statului se varsa integral la bugetele municipiilor, oraselor sau comunelor in care se afla situate locuintele respective."

10. Dupa alineatul 2 al articolului 12 se introduce un nou alineat, cu urmatorul cuprins: "Sumele obtinute din vinzarea la licitatie a constructiilor finantate din fondurile statului, prevazute la art. 2 alin. 1, art. 3 alin. 1 si art. 6 alin. 1, se retin in afara bugetelor locale, la nivelul autoritatilor publice locale pe a caror raza teritoriala se afla constructiile respective, pentru a fi utilizate numai pentru finalizarea celorlalte locuinte aflate in diferite stadii de executie si pentru care se continua finantarea din fondurile statului. In situatia in care nu mai exista locuinte in curs de executie in unitatea administrativ-teritoriala, sumele respective se vor varsa conform alin. 2."

11. Articolul 15 alineatul 4 se completeaza si va avea urmatorul cuprins: "Pina la achitarea integrala a pretului, locuinta dobindita in conditiile prezentei legi nu poate fi instrainata sau restructurata fara autorizarea prealabila a unitatii vinzatoare. Unitatea vinzatoare isi garanteaza incasarea pretului prin inscrierea ipotecii asupra locuintei, operatiune care este scutita de taxa de timbru."

12. Articolul 19 alineatul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Contractele de vinzare-cumparare incheiate cu incalcarea dispozitiilor Decretului-lege nr. 61/1990 si ale prezentei legi sint lovite de nulitate absoluta."cs Art. 2. Legea nr. 85/1992 privind vinzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitatilor economice sau bugetare de stat, cu modificarile aduse prin prezenta lege, se republica in Monitorul Oficial al Romaniei. Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 6 iulie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei. p.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR MARTIAN DAN Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 6 iulie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

Filtre

Categorie articol: Legi

Anunt Diamant Bucuresteni.ro - publicitate online

Este un site care doreste sa promoveze firmele din Bucuresti si nu numai, sa puna la dispozitia utilizatorului cea mai performanta harta electronica a Bucuresti-ului, si in acelasi timp sa ofere posibilitatea firmel. Oferim publicitate on-line si SEO.
https://www.bucuresteni.ro/site/publicitate/