LEGE - privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70-2001

LEGE - privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70-2001

Detalii

Categorie
Articole casa si gradina
Modificat
acum 2 ani si 2 luni
Vizualizari
8742

Voteaza & Distribuie

Prezentare

- Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 70 din 17 mai 2001 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitãtii imobiliare nr. 7/1996, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 23 mai 2001, cu urmãtoarele modificãri si completãri: 1. La articolul I punctul 1, dupã alineatul 1 al articolului 3 se introduce un nou alineat cu urmãtorul cuprins: \"Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie este condus de un presedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de doi vicepresedinti cu rang de subsecretar de stat, numiti prin decizie a primului-ministru la propunerea ministrului administratiei publice, si de un secretar general numit în conditiile legii.\"

2. La articolul I punctul 2, alineatul 1 al articolului 4 va avea urmãtorul cuprins: \"Ministerele, institutiile centrale de stat, regiile autonome si alte persoane juridice organizeazã cadastrul de specialitate în domeniile: forestier, apelor, industrial, extractiv, imobiliar-edilitar, transporturilor, turismului, zonelor naturale protejate si construite, celor cu risc ridicat de calamitãti naturale ori supuse poluãrii si degradãrii si altele.\"

3. La articolul I, dupã punctul 3 se introduce punctul 31 cu urmãtorul cuprins: \"31. Alineatul 1 al articolului 6 va avea urmãtorul cuprins: Oficiile judetene de cadastru, geodezie si cartografie realizeazã, la nivelul unitãtilor administrativ-teritoriale, atributiile prevãzute la art. 5 lit. a), f), g), i) si j).\"

4. La articolul I punctul 5, articolul 17 va avea urmãtorul cuprins: \"Art. 17. - Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie este împuternicit sã execute lucrãrile de geodezie si topografie, de cadastru si cartografie, direct sau prin persoane fizice ori juridice autorizate.\"

5. Articolul VI va avea urmãtorul cuprins: \"Art. VI. - În subordinea consiliilor locale ale comunelor, oraselor si municipiilor se vor înfiinta servicii comunitare de cadastru si agriculturã încadrate cu personal specializat.\" Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 6 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.
p. PRESEDINTELE SENATULUI, DORU IOAN TÃRÃCILÃ Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 18 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

Filtre

Categorie articol: Legi