Anunt Diamant Bucuresteni.ro - publicitate online

Este un site care doreste sa promoveze firmele din Bucuresti si nu numai, sa puna la dispozitia utilizatorului cea mai performanta harta electronica a Bucuresti-ului, si in acelasi timp sa ofere posibilitatea firmel. Oferim publicitate on-line si SEO.
https://www.bucuresteni.ro/site/publicitate/

În august, industria si constructiile au evolutii favorabile

Detalii

Categorie
Stiri constructii
Modificat
acum 3 ani si 4 luni
Vizualizari
4242

Voteaza & Distribuie

Prezentare

Opiniile formulate de managerii întreprinderilor participante la sondajul de conjunctură din luna august realizat de Banca Naţională a României indică o evoluţie favorabilă a activităţii economice în industrie şi construcţii.

Producţia se va plasa în continuare pe un trend ascendent (sold conjunctural1: +37 la sută). Nivelul satisfăcător al indicatorilor referitori la capacităţile de producţie – gradul mediu de utilizare (80 la sută) şi volumul acestora, estimat de 79 la sută dintre respondenţi ca suficient în raport cu necesităţile productive – ndică o bună corelare între producţie şi dotările existente.

Stocurile de produse finite nu vor cunoaşte variaţii semnificative (sold conjunctural: -2 la sută). Procesul de aprovizionare cu materii prime este posibil să se amelioreze, în condiţiile în care 86 la sută dintre respondenţi estimează un nivel normal al stocurilor, iar soldul conjunctural are o valoare uşor pozitivă (+3 la sută).

În opinia unei treimi din numărul participanţilor la sondaj, principala cauză de limitare a producţiei rămâne cererea insuficientă. Buna desfăşurare a activităţii este afectată şi de aprecierea cursului de schimb, blocajul financiar, nivelul ridicat al ratei dobânzii, lipsa materiilor prime. Piaţa muncii se va confrunta în continuare cu restrângerea numărului de salariaţi (sold conjunctural: -16 la sută).

Circa 60 de procente din numărul managerilor intervievaţi nu întrevăd modificări ale personalului angajat. Preţurile de producţie nu vor consemna variaţii importante, evoluţie sugerată atât de ponderea ridicată a opiniilor referitoare la stabilitatea acestui indicator (75 la sută), cât şi de valoarea scăzută a soldului conjunctural (+3 la sută).

Efortul investiţional se va extinde şi în luna august, având în vedere valoarea pozitivă a soldului conjunctural aferent (+31 la sută). O evoluţie favorabilă este aşteptată şi în cazul ratei profitabilităţii (sold conjunctural: +7 la sută).

Menţinerea tendinţei ascendente a producţiei
În luna august, portofoliul total de comenzi din industrie şi construcţii se va menţine pe un trend ascendent (sold al opiniilor +10 la sută), în condiţiile în care 29 de procente din numărul managerilor intervievaţi întrevăd o creştere de volum, iar circa o cincime preconizează reducerea acestuia.

În structură, creşteri ale portofoliului de comenzi sunt mai probabile în industria materialelor de construcţii; industria extractivă; industria de prelucrare a petrolului, cocsificare a cărbunelui şi tratare a combustibililor nucleari; industria alimentară şi a băuturilor (solduri conjuncturale de +42 până la +68 la sută). O evoluţie opusă a acestui indicator este anticipată îndeosebi în industria metalurgică, a construcţiilor metalice şi a produselor din metal; industria de mijloace ale tehnicii de calcul şi de birou, echipamente, aparate de radio şi televiziune, aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optică şi ceasornicărie; industria mijloacelor de transport (solduri conjuncturale cuprinse între -20 şi -37 la sută).

O evoluţie asemănătoare este anticipată şi în cazul volumului comenzilor pentru export (sold al opiniilor: +8 la sută), circa un sfert din numărul participanţilor la sondaj estimând o creştere a portofoliului. Companiile cele mai optimiste în această privinţă aparţin ramurilor: mijloace ale tehnicii de calcul şi de birou, echipamente, aparate de radio şi televiziune, aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optică şi ceasornicărie; industria de prelucrare a petrolului, cocsificare a cărbunelui şi tratare a combustibililor nucleari; industria chimică, de prelucrare a cauciucului şi a maselor plastice; industria de maşini şi echipamente, echipamente şi aparate electrice (solduri conjuncturale pozitive situate între 30 şi 45 la sută). Activitatea cu cele mai probabile reduceri ale volumului de comenzi în luna august este reprezentată de industria metalurgică, a construcţiilor metalice şi a produselor din metal (sold conjunctural: -53 la sută).

Anticipaţiile referitoare la evoluţia producţiei sunt optimiste (sold conjunctural: +37 la sută), aproape jumătate dintre respondenţi estimând un ritm pozitiv de creştere în luna august. 37 la sută din numărul managerilor intervievaţi nu întrevăd modificări ale dinamicii producţiei. Evoluţia ascendentă a acestui indicator este preconizată îndeosebi în industria de prelucrare a petrolului, cocsificare a cărbunelui şi tratare a combustibililor nucleari; industria metalurgică, a
construcţiilor metalice şi a produselor din metal; industria extractivă; sectorul construcţiilor (sold al opiniilor cuprins între +55 şi +84 la sută).

Posibile restrângeri ale producţiei sunt semnalate în industria textilă, de confecţii, pielărie şi încălţăminte, precum şi în activitatea de distribuţie a energiei electrice, termice, a gazelor şi a apei calde (sold conjunctural de -10 şi respectiv -8 la sută).
În luna august, gradul mediu de utilizare a capacităţilor de producţie va fi de 80 la sută, cele mai bune performanţe estimându-se în industria mijloacelor de transport; industria de prelucrare a petrolului, cocsificare a cărbunelui şi tratare a combustibililor nucleari; industria textilă, de confecţii, pielărie şi încălţăminte; industria materialelor de construcţii (între 85 şi 90 la sută).

Capacităţile de producţie sunt considerate suficiente de 79 la sută dintre respondenţi. Numărul celor care estimează dotări peste nivelul necesar (pondere de 17 la sută în totalul răspunsurilor) este superior celui aferent companiilor cu dotări insuficiente, astfel încât soldul conjunctural este pozitiv: +14 la sută. O bună corelare a programului de producţie cu capacităţile existente este anticipată de 89 până la 100 la sută dintre companiile cu activitate în domeniile: edituri, poligrafie şi reproducerea înregistrărilor pe suporţi; prelucrarea lemnului; industria de maşini şi
echipamente, de maşini şi aparate electrice; sectorul extractiv.

Dotări deficitare sunt anticipate mai ales în industria de prelucrare a petrolului, cocsificare a cărbunelui şi tratare a combustibililor nucleari (sold conjunctural: -16 la sută). Cu un nivel excedentar al capacităţilor de producţie se confruntă îndeosebi industria metalurgică, a construcţiilor metalice şi a produselor din metal şi industria de mijloace ale tehnicii de calcul şi de birou, echipamente, aparate de radio şi televiziune, aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optică şi
ceasornicărie (solduri conjuncturale de +53 şi respectiv +32 la sută).

Anunt Diamant Protege Parol

Protege Parol Timisoara si-a inceput activitatea in 1999, fiind astazi unul dintre cei mai importanti distribuitori de accesorii si materiale pentru mobilier si tapiterie din tara, destinate mobilierului si industriei mobilei.
https://www.protege.ro